GlobalSign E-mail

  • Nedstående root och intermediate certifikat är till för GlobalSign Email Signatur SHA-2 certifikat.Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase. GlobalSign rootcertificaat: GlobalSign_R2_Root.crt GlobalSign Intermediate (för Personligt Signatur):...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.