Exchange

 • Kopiera din SSL Certifikat till din Exchange server, och starta Exchange Management Shell. Sedan måste du använda Import-ExchangeCertificate Exempel I detta exempel, är ditt certifikat sparad till c:\webmail.xolphin.se.crt. Använd följande kommandot: Import-ExchangeCertificate -Path c:\webmail.xolphin.se.crt...

  Mer

 • För att skapa en Certificate Signing Request (CSR), måste du använda den New-ExchangeCertificate cmdlet via Exchange Management Shell. Du kan inte använda den vanliga windows command line. Gå till meny Start...

  Mer

 • Spara ditt certifikat och root och intermediate certifikat till din exchange server Gå till Menu Start → Programs → Microsoft Exchange 2010 och klicka på Exchange Management Console. Klicka sedan på Microsoft...

  Mer

 • Exchange 2010 har en GUI som du kan bruka för att skapa en CSR. Din private key skapas automatiskt när din CSR skapas. OBS: Från Exchange 2007 rekommenderar vi ett multi-domän...

  Mer

 • OBS: Från Exchange 2007 rekommenderar vi ett multi-domän certifikat. Den här manualen beskriver hur du skapar en CSR med hjälp av Exchange egen Certificate Wizard. För att komma åt Exchange Admin Center...

  Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.