Oversikt root och intermediate certifikat

Certifikatutfärdare använder root och intermediate certifikat. Detta bör installeras med ditt certifikat på webbservern, annars kan det vara så att webbläsare eller mobiltelefoner ger ett felmeddelande när du försöker besöka hemsidan. Inget certifikat? Beställa den först.

Beställ certifikat

Nedanför ett översikt av dom aktuella root- och intermediate certifikat. Metoden för installation beror på vilken typ av server och programvara du använder. För många produkter finns en installationsguide i kunskapsbasen.

Comodo

Comodo PositiveSSL

Root certifikat - AddTrustExternalCARoot.crt

Intermediate certifikat 1 - COMODORSAAddTrustCA.crt

Intermediate certifikat 2 - COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt

Certifikat Bundel - PositiveSSL_Bundle.crt

Comodo InstantSSL

Root certifikat - AddTrustExternalCARoot.crt

Intermediate certifikat 1 - COMODORSAAddTrustCA.crt

Intermediate certifikat 2 - COMODORSAOrganizationValidationSecureServerCA.crt

Certifikat Bundel - InstantSSL_Bundle.crt

Comodo EV

Root certifikat - AddTrustExternalCARoot.crt

Intermediate certifikat 1- COMODORSAAddTrustCA.crt

Intermediate certifikat 2 -COMODORSAExtendedValidationSecureServerCA.crt

Certifikat Bundel - ComodoEV_Bundle.crt

Comodo Code Signing

Root certifikat - AddTrustExternalCARoot.crt

Intermediate certifikat 1- UTNAddTrustObject_CA.crt

Intermediate certifikat 2 - COMODOCodeSigningCA2.crt

Comodo Signatur

Root certifikat - AddTrustExternalCARoot.crt

Intermediate certifikat - ComodoSHA-256ClientAuthentication

Symantec

Symantec Secure Site

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - DigiCert_Global_CA_G2.crt

Symantec Secure Site Pro

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - DigiCert_Global_CA_G2.crt

Symantec EV

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - DigiCert_Global_CA_G2.crt

Symantec EV Pro

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - DigiCert_Global_CA_G2.crtThawte

Thawte EV

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - Thawte_TLS_RSA_CA_G1.crt

Thawte SSL123

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - Thawte_TLS_RSA_CA_G1.crt

Thawte WebServer

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - Thawte_TLS_RSA_CA_G1.crt

Thawte Code Signing

Root certifikat - Thawte_Primary_Root_CA.crt

Intermediate certifikat - Thawte_Intermediate_CA_-_Code_Signing.cer

GeoTrust

GeoTrust RapidSSL

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - RapidSSL_TLS_RSA_CA_G1.crt

GeoTrust QuickSSL Premium

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - GeoTrust_TLS_RSA_CA_G1.crt

GeoTrust TrueBusinessID

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - GeoTrust_TLS_RSA_CA_G1.crt

GeoTrust EV

Root certifikat - DigiCert_Global_Root_G2.crt

Intermediate certifikat - GeoTrust_TLS_RSA_CA_G1.crt

GlobalSign

GlobalSign DV

Root certifikat - GlobalSign_Root_CA.crt

Intermediate certifikat - GlobalSign_Domain_Validation_CA_SHA256_G2.crt

Certifikat Bundel - GlobalSign_Domain_Validation_CA_SHA256-bundle.crt

GlobalSign OV

Root certifikat - GlobalSign_Root_CA.crt

Intermediate certifikat - GlobalSign_Organization_Validation_CA_SHA256_G2.crt

Certifikat Bundel - GlobalSign_Organization_Validation_CA_SHA256-bundle.crt

GlobalSign EV

Root certifikat - GlobalSign_Root_CA R3.crt

Intermediate certifikat - GlobalSign_Extended_Validation_CA_SHA256_G3.crt

Certifikat Bundel - GlobalSign_Extended_Validation_CA_SHA256 G3-bundle.crt

GlobalSign PersonalSign (e-mail signing)

Rootcertifikat - GlobalSign_R2_Root.crt

Intermediate certifikat Personligt Signatur - GlobalSign_PersonalSign_1_CA_SHA256_G2.crt

Intermediate certifikat Corporate Signatur - GlobalSign_PersonalSign_2_CA_SHA256_G2.crt

GlobalSign Adobe CDS (PDF signing)

Root certifikat - Adobe_Root_CA.crt

Intermediate certifikat 1- GlobalSign_Primary_SHA256_CA_for_Adobe.crt

Intermediate certifikat 2 - GlobalSign_SHA256_CA_for_Adobe.crt

GlobalSign Code signing

Root certifikat - GlobalSign_R2_Root.crt

Intermediate certifikat - GlobalSign_CodeSigning_CA_SHA256_G2.crt

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.