Sekretesspolicy Xolphin B.V.

Xolphin BV, registrerat vid Kamer van Koophandel i Nederländerna under nummer 37101223, behandlar all personlig information med största omsorg. Vi behandlar försiktigt och skyddar all personlig information i enlighet med de krav som anges i lagen om skydd av personuppgifter. Xolphin B.V. ansvarar för hanteringen av denna information. Eftersom dessa processer faller under rättsliga undantag, har de inte anmälts till den nederländska dataskyddsmyndigheten. I denna sekretesspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och i vilket syfte vi gör det. Vi rekommenderar dig att läsa följande noggrant.

Registrering och bearbetning av information

När du besöker vår hemsida, efterlämnar du viss information. Detta kan innehålla personuppgifter. Vi lagrar bara och använder de personuppgifter som du skickar till oss direkt eller när det tydligt framgår att den lämnas till oss när det gäller att behandla en beställning via vår beställningsprocess. Personuppgifter kan tillhandahållas på ett både aktivt och en passivt sätt. Aktivt tillhandahållen information avser information som du själv anger på vår hemsida eller t.ex. skickar till oss via e-post. Dessutom lagrar vår hemsida automatiskt vissa typer av information, ibland utan att du är medveten om det. Detta gäller passivt tillgänglig information. I denna sekretesspolicy, beskriver vi vilka typer av passivt och aktivt lämnat information som vi behandlar och i vilket syfte.

Användning av cookies

Vi använder oss av cookies för våra elektroniska tjänster. En cookie är en liten fil som skickas tillsammans med sidorna på denna webbplats och sedan lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Vi kan använda dessa cookies för att exempelvis kombinera olika sidoförfrågningar på webbplatsen och analysera användarnas beteende. Du kan minska användningen av dessa cookies, även om detta kan påverka funktionerna och webbplatsens användbarhet.

Registreringssystem

Åtkomst till vissa komponenter i denna webbplats kräver registrering. Ditt användarnamn är associerad med ett lösenord. Du är ensam ansvarig för noggrann hantering och noggrant val av lösenord. Xolphin personal har inte tillgång till ditt lösenord. Om du har glömt ditt lösenord eller om du misstänker att det har kommit i orätta händer, kan du skapa ett nytt lösenord via webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Efter registrering, kommer vi att lagra de personuppgifter du har angivit. Vi lagrar denna information för att hindra dig från att behöva ange den varje gång du besöker vår hemsida, så att vi kan kontakta dig om genomförandet av vårt avtal, fakturering och betalningar och ge dig en överblick över de produkter och tjänster som du har köpt från oss. De uppgifter vi spara är: • Personuppgifter (personligen eller ditt företag)

 • Eventuellt annan fakturaadress 

 • Momsregistreringsnummer och organisations nummer

 • Första och sista namn på kontaktperson

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Faxnummer

 • Namn och e-postadress personer som är behöriga att logga in på kontot.

 • Betalningsinformation

Beställningar

Ditt konto är också kopplat din orderhistorik. Dessa data behöver vi för att behandla din beställning, för att ge till leverantören och att hjälpa dig efteråt när du använder produkten eller tjänsten. Vi kan på grund av detta, visa status för din beställning och du har själv en lista över alla dina produkter och tjänster. Uppgifterna kan användas av oss för forskning och utveckling och produktförbättring. Vi måste hålla dessa data, så att produkten kommer att fortsätta att följa lagar och förordningar.

 • Vi behåller:

 Information du ger oss en beställning, inklusive:

  • Företag hos mottagaren (namn, org.nr, moms, startdatum och organisatoriskauppgifter)

  • Domän uppgifter

  • Kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress, avdelning och kontakt)

Kontakt

Om du fyller i ett kontaktformulär på hemsidan, eller skicka ett e-post, lagras data i formuläret eller e-post meddelandet. Vi håller denna information så att vi kan svarar på frågan.

Personlig datasäkerhet

Vi använder strikta säkerhetsåtgärder, t.ex. för att förhindra att obehöriga parter från att få tillgång till någon personlig information. Vi använder alltid säkra anslutningar för att skydda all information som överförs mellan vår webbplats och datorn när du anger personlig information. Vi använder även:

 • Fysisk säkerhet genom lås på dörrar och skåp, kontrollerad tillgång till byggnader och anläggningar, CCTV och säker destruktion av information på papper.

 • Teknisk säkerhet genom att använda anti-virus, kryptering och övervakningssystem av system, servrar och datacenter.

 • Organisations skydd enligt ISO27001 och ISO9001.

Överföring av personuppgifter

Vi kommer aldrig att ge din information till tredje part, såvida det inte är nödvändigt att göra det för att genomföra vårt avtal eller för att vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vid misstanke om bedrägeri eller missbruk, kan vi överlämna personlig information till berörda myndigheter. Vi delar enligt avtalet data med leverantörer, tjänsteleverantörer och myndigheter. Om vi dela information med dessa parter, kräver vi dessa parter att följa europeiska lagar och förordningar beträffande integritet.

Överföring till leverantörer


När du köper en produkt eller tjänst på vår hemsida, välj en leverantör från vilken du vill ta emot produkten. Genom valet av leverantör godkänner du att överföra data (personliga) till leverantören. Symantec, GeoTrust, Thawte, Comodo och Globalsign är globala organisationer. De använder system som är tillgängliga för alla sina anläggningar. Detta innebär att din personliga information överförs till alla dessa anläggningar. För alla dessa leverantörer innebär det att dina data behandlas i Europa, Asien eller Asien-Stillahavsområdet och USA. Symantec, GeoTrust, Thawte och GlobalSign behandlar dina data även i Mellanöstern och Afrika. Mer information kan hittas på webbplatserna för leverantörerna själva.

Överföring till tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer behöver vi för att utföra tjänsterna. Vi har avtal med olika tjänsteleverantörer, såsom vår Internet eller telefon. Data överförs endast i den utsträckning som krävs och så anonym som möjligt. Vi tillåter inte dessa tjänsteleverantörer att inte dela informationen eller använda något annat än att tillhandahålla tjänsten till oss. Vi delar data med SpeakUp, Voys, Ernst & Young och Van der Meer & Philipsen.

Webbplatser från tredje part

Denna sekretesspolicy gäller inte för webbplatser från tredje part som är anslutna till denna webbplats via länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att behandla dina personuppgifter på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi rekommenderar därför att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder webbplatserna ytterligare.

Personsuppgifter av tredje part

Det är möjligt att vid beställning, du delar personlig information av tredje part. Till exempel personuppgifter av klienter (den person för vilken produkten eller tjänsten är slutligen avsedda). Xolphin är endast behörig att behandla dessa data om du har fått uttryckligt medgivande från den berörda personen. Genom att acceptera sekretesspolicyn samtycker du till att ha mottagits skriftligt uttalande av berörda personen som visar att du delar personlig information med oss och med leverantörerna. Härmed förklarar du vad och i vilket syfte uppgifter kommer att behandlas av dem.

Retentionstid

Vi håller dina data åtminstone under avtalstiden och i den utsträckning som krävs för att genomföra avtalet. Därefter kan vi hålla dina data ännu så långt som lagar krävs.

Dataläckage

Xolphin kommer inom 24 timmar efter att den har blivit medvetna om dataläckage, kontakta myndigheter och anmäla säkerhetsöverträdelse eller förlust av integritet med betydande inverkan på förtroende tjänst som tillhandahålls eller de personuppgifter därmed. Om brott mot säkerheten eller integriteten kommer sannolikt att få negativa konsekvenser för en fysisk eller juridisk person som har beviljats Xolphin ett förtroende tjänst också kontkta fysisk eller juridisk person omedelbart av säkerhetsbrott eller förlust av integritet.

Ändringar i detta sekretessmeddelande


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du konsulterar detta uttalande regelbundet, så att håller dig uppdaterad om eventuella förändringar.

Senast uppdaterad oktober 2017

point up