Code Signing

Med ett Code Signing certifikat garanterar du undertecknarens identitet och integritet av programvaran, och förhindrar varningar när du hämtar och installerar den.

Extra
rabatt

Fler signaturer behövs?

Bli en återförsäljare! Som återförsäljare får du en rabatt om du behöver signaturer i större antal.

Läs mer

Behöver du hjälp?

Wizard Digital Signature Wizard


För allt annat

$phoneRing oss på +46 10 8887421
Mailskicka oss ett e-postmeddelande

topblock down
 

Code signing certifikat

 
En code signing certifikat används för att signera programvara och annan kod. Det gör det möjligt för mottagaren att kontrollera att programvaran kommer verkligen från dig och att ingen har ändrat det.

Inga fler säkerhetsvarningar

Utgivaren av certifikatet är betrodd av webbläsare. Detta låter en webbläsare veta vem som har verifierat utvecklaren av programvaran. Webbläsaren kommer inte längre utfärda säkerhetsvarningar för att informera användarna om att utgivaren av programmet är "Okänd".

Timestamps

En code signing certifikat kan också användas för att lägga till en tidsstämpel. Detta säkerställer signaturen kvarstår även efter att certifikatet som användes för undertecknandet har löpt ut. Den tillåter dig att kontrollera att certifikatet var verkligen fortfarande giltigt vid tidpunkten för undertecknandet.

1. Giltighet

Ju längre giltighetstid, desto högre rabatt.

1 år

2 år

3 år

2. Produkter

Certifikaten levereras på fakturan basis med en betalningstid på 21 dagar.
 • Kvalitetsgaranti

  Inte tillfredsställd? Vi garanterar en återbetalning inom 30 dagar.
 • 50 000 kunder

  Sedan 2002 har vi utfärdat över 1 000 000 certifikat
 • EV-certifikat levereras snabbt

  Eget valideringsteam, Xolphin är RA för Sectigo
 • Säkerhet först

  ISO 27001 certifierade
point up