Jämför certifikat

Ett SSL-certifikat krypterar datatrafik mellan webbläsare och servern för att säkerställa att konfidentiell information inte kan avlyssnas. Ta reda på vilka certifikat som du behöver.

Extra
Rabatt

Behöver du certifikat regelbundet?

Som återförsäljare, erbjuder vi dig en rabatt och möjlighet att hantera alla certifikat i ett konto från ditt eget system via vår API.

Mer

Behöver du hjälp?

Wizard SSL Certifikat Wizard


För allt annat

phoneRing oss på +46 10 8887421
Mailskicka oss ett e-postmeddelande

1. Vilken typ av validering behöver du?

Ju mer omfattande validering, desto mer tillförlitliga blir det.

Domänvalidering

Säker anslutning för icke offentliga webbplatser
från
kr 233
p. år

vald

infoVisa detaljer

Certifikat utan företagsdata

Certifikat med domänvalidering innehåller inte några uppgifter företaget. Vi kontrollerar endast om den sökande har kontroll över den domän för vilken certifikatet begärs.Certifikatet är betrott av alla webbläsare och erbjuder en säker anslutning med 128/256-bitars kryptering.

Validering

domänvalidering görs genom att skicka en bekräftelsekod till en e-postadress i domänen som certifikatet begärs. Flera typer av e-postadresser kan användas för den här domänen validering: admin, administratör, webmaster, hostmaster och postmaster @ av domänen för den aktuella domänen. Det är också möjligt att använda adresser från domännamnsinnehavaren (whois) Information för detta.

För Sectigo-certifikat är det också möjligt att ladda upp en fil till webbplatsen eller lägga till en post i DNS vid tillämpningen av valideringen. Under beställningsprocessen kommer vårt system att indikera vilken fil eller post detta bör vara.

Leveranstid

Eftersom inget företag data ingår, certifikatet vanligtvis utfärdas bara några minuter efter validering domän har fullbordats. För misstänkta områden, kan manuell kontroll krävas, vilket kommer att öka leveranstiden.

Organisationsvalidering

För offentliga webbplatser utan en kommersiell funktion
från
kr 933
p. år

vald

infoVisa detaljer

Certifikat med företagsdata

Certifikat med valideringsorganisation innehåller företagsdata. Med denna företagets data, kan besökare på en webbplats kontrollera om de besöker rätt organisationens hemsida. Företagsdata ingår i certifikatet, men kommer inte att vara väl synlig som med EV-certifikat.

Validering

Förutom validering av domänen med vilken sökanden visar att de har kontroll över domänen som certifikatet begärdes för, kontrolleras också företagsdata. För att göra det, tittar vi på ett offentligt register, som t.ex. handelskammarens, och vi kontaktar organisationen via telefon.

Leveranstid

Leveranstiden för certifikat skiljer sig per leverantör. Eftersom vi måste göra en kontroll per telefon, är leveranstiden längre än den för domänvalidering. Sectigo-certifikat, kan emellertid utfärdas inom femton minuter under kontorstid.

Utökad validering

För webbutiker, banker och andra kommersiella webbplatser
från
kr 1 750
p. år

vald

infoVisa detaljer

Certifikat med synliga företagsdata

certifikat med utökad validering (EV) visar företagsinformationen med ett musklick och följer mycket strikta riktlinjer.

Validering

Förutom domänvalidering med vilken sökanden visar att de har kontroll över domänen som certifikatet begärdes, måste även företagsdata verifieras. För att göra det, tittar vi på ett offentligt register, som t.ex. handelskammarens och vi kontaktar organisationen via telefon. Vissa leverantörer kräver dokument som skall undertecknas och lämnas till oss.

Leveranstid

På grund av den omfattande verifieringsprocessen vi måste göra, har EV-certifikat den längsta leveranstiden. Bearbetning av EV-applikationer för Sectigo brukar ta en arbetsdag, medan andra leverantörer kan ta något längre tid på sig.

2. Vilken typ av certifikat behöver du?

Hur många domäner vill du skydda?

Standard

För ett single domännamn

till exempel:
www.domain.se

vald

infoVisa detaljer

Enkla domäncertifikat

Standardcertifikat skyddar en enda domännamn.

Gratis extra domän

Vid vissa certifikat får du ett gratis extra domän, som gör att certifikatet fungerar båda för domänen med och utan www framför. Regler varierar per varumärke:

 • Sectigo (formerly Comodo)
 • Vid beställning av ett enkelt domän certifikat med eller utan www., får du andra namnet gratis.

Flera domäner

Multiple (sub) domännamn i ett enkelt certifikat.
till exempel:
intranet.domainA.se
webmail.domainB.se
www.domain.se
domain.se

vald

infoVisa detaljer

Multidomäncertifikat

multidomäncertifikat (MDC / UCC) säkrar flera (under)domäner i ett enda certifikat. Dessa kan omfatta olika huvuddomäner, men.

 • I en Global Domain MDC, endast olika subdomäner av en enda huvuddomän tillåtet
 • För flerdomäncertifikat med företagsdata måste alla domäner har samma domänägare

Obs!. tillagda domäner fungerar inte automatiskt för domänen med och utan www. Vill du säkra både yourdomainname.com samt www.yourdomainname.com? Ange dem separat.

Lägga domäner

Under gångtid, certifikatet kan utökas med ytterligare domäner via en ny utbetalning. Du betalar bara för den återstående tiden av de nytillkomna (under)domäner.

wildcard-domäner

Sectigo kan också utfärda certifikat med wildcard-domäner (detta är inte möjligt med Extended Validation) . Dessa joker domäner kan användas för att säkra alla underdomäner av en viss huvuddomän.

Prisberäkning

De priser som visas för de första två (under)domänerna. Efter detta nummer du betalar du ett belopp per extra (underdomän), beloppen visas bredvid produkten. Om du lägger till extra domäner under certifikatets giltighetstid, kommer kostnaderna att beräknas över den återstående giltighetstiden för certifikatet.

Wildcard

För ett obegränsat antal underdomäner
till exempel:
*.domain.se

vald

infoVisa detaljer

Wildcard-certifikat

a wildcard-certifikat skyddar alla underdomäner för en viss domän.

3. Giltighets tid

Ju längre, desto högre rabatt

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

4. Produkter

Priserna anges exklusive moms. Leverans med betalningsvillkor på 21 dagar.
 • Kvalitetsgaranti

  Inte tillfredsställd? Vi garanterar en återbetalning inom 30 dagar.
 • 50 000 kunder

  Sedan 2002 har vi utfärdat över 1 000 000 certifikat
 • EV-certifikat levereras snabbt

  Eget valideringsteam, Xolphin är RA för Sectigo
 • Säkerhet först

  ISO 27001 certifierade
point up