PDA och Smart Phone

  • Felmeddelande 0x85010014 vid synkronisering Den generiska felmeddelandet 0x85010014 kan uppstå på grund av problem vid synkronisering. Felmeddelandet kan visas när servern returnerar ett HTTP 500 (Internal Server Error). ...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up