Support

 • Beställ Digital Signatur eller of Code Signing Certifikat

  För att begära ett e-post eller code signing certifikat krävs en CSR. Den kan genereras under begäran av certifikatet med Internet Explorer eller Firefox. Funktionaliteten är inte tillgängligt i Chrome. Det är också m...

  Mer

 • Hardware Signing Module (HSM)

  Vad är en HSM? Hardware Security Modules ger ett pålitligt skydd för applikationer, transaktioner och information genom att säkra kryptografiska nycklar. En maskinvaru Security Module (HSM) är säker hårdvara där kän...

  Mer

 • Installation av kodsigneringscertifikat eller klientcertifikat

  När du begär en e-post certifikat (klientcertifikat ) eller kodsigneringscertifikat, skapar webbläsaren automatiskt en CSR. Det är också möjligt att ange en CSR manuellt, men i den här handboken antar vi att den skapad...

  Mer

 • USB token

  Vad är en USB-token? En USB-token, även kallad en PKI-token används för att lagra en digital signatur som därefter används för att signera eller logga in. På grund av användningen av avancerad kryptering, anses PKI ...

  Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up