Support

  • Beställ Digital Signatur eller of Code Signing Certifikat

    För att begära ett e-post eller code signing certifikat krävs en CSR. Den kan genereras under begäran av certifikatet med Internet Explorer eller Firefox. Funktionaliteten är inte tillgängligt i Chrome. Det är också m...

    Mer

  • Installation av kodsigneringscertifikat eller klientcertifikat

    Denna handbok beskriver installationen av ett kodsignerings- eller klientcertifikat (e-post). Hämta certifikat med pickup länk När valideringen har skett, skickas en pickup länk till den e-postadressen där certifikatet...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up