Comodo Digital Signatur

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo Digital Signatur certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo Zakelijke Handtekening root

1.55
KB
COMODORSACertificationAuthority.crt

1.98
KB
COMODORSAClientAuthenticationandSecureEmailCA.crt

2.14
KB
ComodoSHA256ClientAuthentication.crt

Comodo Zakelijke Handtekening Intermediate

1.71
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up