Comodo Code Signing - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 code signing certifikater.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
COMODORSAAddTrustCA.crt

Comodo Code Signing Rootcertifikat: AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo Code Signing Intermediate Certifikat 1

1,91 KB
COMODORSACodeSigningCA.crt

Comodo Code Signing Rootcertifikat: AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo Code Signing Intermediate Certifikat 1: COMODORSAAddTrustCA.crt

Comodo Code Signing Intermediate Certifikat 2

2,05 KB
AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo Code Signing Rootcertifikat

1,49 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.