Comodo EV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo EV certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo EV Root

1,49 KB
COMODORSAAddTrustCA.crt

Comodo EV Intermediate 1

1,91 KB
COMODORSAExtendedValidationSecureServerCA.crt

Comodo EV CA Bundle

2,11 KB
ComodoEV_Bundle.crt

Comodo EV CA Bundle (legacy)

5,5 KB
COMODORSAExtendedValidationSecureServerCA_Bundle.crt

Comodo EV CA Bundle

4,01 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.