Comodo EV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo EV certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
COMODORSAExtendedValidationSecureServerCA.crt

Comodo EV Intermediate 2

2,16
KB
COMODORSAAAA.crt

2
KB
AAACertificateServices.crt

1,54
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up