Comodo EV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo EV certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo EV root

1.52
KB
COMODORSAAddTrustCA.crt

Comodo EV Intermediate 1

1.95
KB
COMODORSAExtendedValidationSecureServerCA.crt

Comodo EV Intermediate 2

2.16
KB
ComodoEV_Bundle.crt

Comodo EV CA Bundle (legacy)

5.63
KB
COMODORSAExtendedValidationSecureServerCA_Bundle.crt

Comodo EV CA Bundle

4.11
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up