Comodo InstantSSL - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo InstantSSL certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo InstantSSL Root

1.52
KB
COMODORSAAddTrustCA.crt

Comodo InstantSSL Intermediate 1

1.95
KB
COMODORSAOrganizationValidationSecureServerCA.crt

Comodo InstantSSL Intermediate 2

2.16
KB
InstantSSL_Bundle.crt

Comodo InstantSSL CA Bundle (legacy)

5.63
KB
COMODORSAOrganizationValidationSecureServerCA_Bundle.crt

Comodo InstantSSL CA Bundle

4.11
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up