Comodo InstantSSL - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo InstantSSL certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo InstantSSL Root

1,49 KB
COMODORSAAddTrustCA.crt

Comodo InstantSSL Intermediate 1

1,91 KB
COMODORSAOrganizationValidationSecureServerCA.crt

Comodo InstantSSL CA Bundle

2,11 KB
InstantSSL_Bundle.crt

Comodo InstantSSL CA Bundle (legacy)

5,5 KB
COMODORSAOrganizationValidationSecureServerCA_Bundle.crt

Comodo InstantSSL CA Bundle

4,01 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.