Comodo PositiveSSL - ECC

Nedstående root och intermediate certifikat är till för ECC Comodo PositiveSSL certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
COMODOECCAddTrustCA.crt

Comodo PositiveSSL intermediate 1

1.41
KB
COMODOECCDomainValidationSecureServerCA.crt

Comodo PositiveSSL intermediate 2

1.34
KB
COMODOECCDomainValidationSecureServerCA_Bundle.crt

Comodo PositiveSSL CA Bundle

2.74
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up