Comodo PositiveSSL - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo PositiveSSL certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt

Comodo PositiveSSL intermediate 2

2,15
KB
COMODORSAAAA.crt

2
KB
AAACertificateServices.crt

1,54
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up