Comodo PositiveSSL - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 Comodo PositiveSSL certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
COMODORSAAddTrustCA.crt

Comodo PositiveSSL Intermediate 1

1,91 KB
COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt

Comodo PositiveSSL CA Bundle

2,1 KB
AddTrustExternalCARoot.crt

Comodo PositiveSSL Root

1,49 KB
PositiveSSL_Bundle.crt

Comodo PositiveSSL CA Bundle (legacy)

5,49 KB
COMODORSADomainValidationSecureServerCA_Bundle.crt

Comodo PositiveSSL CA Bundle

4,01 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.