DigiCert EV Pro - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för DigiCert (Symantec) EV Pro SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
DigiCert_Global_CA_G2.crt

DigiCert Secure Site Pro Intermediate

1,66
KB
DigiCert_Global_Root_G2.crt

DigiCert Secure Site Pro Root

1,31
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up