QuickSSL Premium - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för QuickSSL Premium SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GeoTrust_TLS_RSA_CA_G1.crt

GeoTrust QuickSSL Intermediate

1,63 KB
DigiCert_Global_Root_G2.crt

GeoTrust QuickSSL Intermediate: GeoTrust_TLS_RSA_CA_G1.crt

Geotrust QuickSSL Root

1,28 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.