RapidSSL - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för RapidSSL SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
RapidSSL_TLS_RSA_CA_G1.crt

GeoTrust RapidSSL Intermediate

1,72
KB
DigiCert_Global_Root_G2.crt

GeoTrust RapidSSL Root

1,31
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up