RapidSSL - SHA-2 (Legacy)

Nedstående root och intermediate certifikat är till för RapidSSL SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GeoTrust_Global_CA.crt

GeoTrust RapidSSL Root

1,24
KB
RapidSSL_SHA256_CA.crt

GeoTrust RapidSSL Intermediate

1,58
KB
RapidSSL_SHA256_CA_Bundle.crt

GeoTrust RapidSSL CA Bundle

1,58
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up