GeoTrust EV - SHA-2 (Legacy)

Nedstående root och intermediate certifikat är till för SHA-2 GeoTrust EV certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GeoTrust_EV_SSL_CA_-_G4.crt

GeoTrust EV Intermediate

1.62
KB
Geotrust_EV_CA_Bundle.crt

Geotrust EV CA Bundle (legacy)

2.93
KB
GeoTrust_Primary_Certification_Authority.crt

Geotrust EV Root

1.29
KB
GeoTrust_EV_SSL_CA_G4_Bundle.crt

GeoTrust EV CA Bundle

1.62
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up