GlobalSign DV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för GlobalSign DV SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GlobalSign_Root_CA.crt

GlobalSign DV Root

1,25 KB
GlobalSign_Domain_Validation_CA_SHA256_G2.crt

GlobalSign DV Intermediate

1,57 KB
GlobalSign_Domain_Validation_CA_SHA256-bundle.crt

GlobalSign DV Bundle (legacy)

2,82 KB
GlobalSign_DV_CA_SHA256_G2_Bundle.crt

GlobalSign DV Intermediate

1,57 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.