GlobalSign Email Signatur - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för GlobalSign Email Signatur SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GlobalSign_R2_Root.crt

GlobalSign Rootcertificaat

1,22 KB
GlobalSign_PersonalSign_1_CA_SHA256_G2.crt

GlobalSign Intermediate (för Personligt Signatur)

1,47 KB
GlobalSign_PersonalSign_2_CA_SHA256_G2.crt

GlobalSign Intermediate (för Företags Signatur)

1,47 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.