GlobalSign EV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för GlobalSign EV SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GlobalSign_Root_CA.crt

1,28
KB
GlobalSign_Extended_Validation_CA_SHA256_G2.crt

1,6
KB
GlobalSign_Extended_Validation_CA_SHA256-bundle.crt

2,88
KB
GlobalSign_EV_CA_SHA256_G2_Bundle.crt

1,6
KB
GlobalSign_EV_CA_SHA256_G3_Bundle.crt

GlobalSign EV CA Bundle

1,6
KB
GlobalSign_Root_CA_R3.crt

GlobalSign EV Root

1,25
KB
GlobalSign_EV_CA_SHA256_G3.crt

GlobalSign EV Intermediate

1,6
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up