GlobalSign OV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för GlobalSign OV SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GlobalSign_Root_CA.crt

GlobalSign OV Root

1,25 KB
GlobalSign_Organization_Validation_CA_SHA256_G2.crt

GlobalSign OV Intermediate

1,58 KB
GlobalSign_Organization_Validation_CA_SHA256-bundle.crt

GlobalSign OV CA Bundle (legacy)

2,83 KB
GlobalSign_OV_CA_SHA256_G2_Bundle.crt

GlobalSign OV CA Bundle

1,58 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.