GlobalSign OV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för GlobalSign OV SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
GlobalSign_Root_CA.crt

GlobalSign OV Root

1.28
KB
GlobalSign_Organization_Validation_CA_SHA256_G2.crt

GlobalSign OV Intermediate

1.61
KB
GlobalSign_Organization_Validation_CA_SHA256-bundle.crt

GlobalSign OV CA Bundle (legacy)

2.9
KB
GlobalSign_OV_CA_SHA256_G2_Bundle.crt

GlobalSign OV CA Bundle

1.61
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up