GlobalSign PDF Signatur - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för GlobalSign PDF Signatur SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
Adobe_Root_CA.crt

GlobalSign Root

1.69
KB
GlobalSign_Primary_SHA256_CA_for_Adobe.crt

GlobalSign Intermediate1

1.81
KB
GlobalSign_SHA256_CA_for_Adobe.crt

GlobalSign Intermediate2

1.95
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up