Root Certifikat

För ett korrekt fungerande SSL-certifikat måste du, förutom certifikatet för din webbplats, också lägga till några rot och intermediate certifikat på din server. Du kan hämta dem nedan. Instruktioner för installation finns på vår supportsida .

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up