Thawte EV - SHA-2

Nedstående root och intermediate certifikat är till för Thawte EV SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
DigiCert_Global_Root_G2.crt

Thawte EV Root

1,28 KB
Thawte_TLS_RSA_CA_G1.crt

Thawte EV Intermediate

1,62 KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.