Thawte Webserver - SHA-2 (Legacy)

Nedstående root och intermediate certifikat är till för Thawte Webserver SHA-2 certifikat.

Instructioner för installation hittar du i vår knowledgebase.Filnamn Beskrivning Storlek
Thawte_Webserver_SHA2_CA_Bundle.crt

Thawte Webserver CA Bundle (legacy)

3.28
KB
Thawte_SSL_CA_-_G2.crt

Thawte Webserver Intermediate

1.71
KB
Thawte_Primary_Root_CA.crt

Thawte Webserver Root

1.56
KB
Thawte_SSL_CA_G2_Bundle.crt

Thawte Webserver CA Bundle

1.71
KB

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up