Barracuda - Installation av SSL-certifikat

Barracuda - Installation av SSL-certifikat

Obs: Barracuda förväntar sig en certifikat vars uppgifter stämmer exakt med de uppgifter som fanns i din CSR. Om det uppstår problem under importen är det enklaste att ändra data i din Barracuda på ett sådant sätt att det exakt matchar den information som anges i certifikatet.

Sammanfoga certifikat filer
För att installera certifikatet ska den först slås samman med root och intermediate certifikat i ett Pem-fil.
Obs: om ingen användning görs av root eller intermediate certifikat ska bara domän certifikat lagras i PEM-filen..

1. Spara den sammanslagna filen med ett namn och tydlig effekt. PEM, t.ex. www_xolphin_se.pem
2. Logga in på din Barracuda.
3. Gå till Advanced →  SSL och klicka på Upload Signed Certificate.
4. Välj den sparade filen och ladda upp den till din Barracuda enheten.
5. Välj Trusted (Signed by a trusted CA) som en typ efter uppladdningen är klar.
6. Starta om din Barracuda. Certifikatet är nu aktiv.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up