Barracuda - Skapa CSR

Barracuda – Skapa CSR

Denna manual gäller för nästan alla Barracuda produkter.

Skapa CSR

1. Logga in på webbinterface
2. Gå till Advanced → SSL (för vissa Barracuda produkter: Advanced → Secure Administration).
3. Ange önskad organisations data i Certificate Generation sida.
Observera att den Common Name som angavs måste matcha Barracuda Unit Host Name, som kan hittas på Basic → IP.
Obs: Det finns kända problem med användningen av wildcard certifikat för detta ögonblick var vänlig kontakta Barracuda.
4. Spara ändringarna genom att klicka på Save Changes
5. Klicka på Download bredvid Download Certificate Signing Request för att ladda ner din CSR.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up