DirectAdmin - Installation av SSL-certifikat

Kom ihåg att säkerhetskopiera din Private Key och certifikat. Så kan du alltid enkelt återställa ditt certifikat.

Be aware that registering a domain under an admin-account could lead to problems in DirectAdmin. If posible, use the reseller- of usersaccount. It's required to have an owned IP-addresd that is bound to the user installing the certificate, or that S.N.I. (Server Name Indication) is activated via this manual

Installation av certifikat

1. Logga in på DirectAdmin.
2. Klicka på Advanced Features → SSL Certificates
3. Klicka på den tredje radio button - Paste a pre-generated certificate and key. Din Private Key står redan där.
4. Kopiera ditt certifikat, och klistra in den under din private key. Klicka sedan på Save.
5. Meddelandet Certificate and Key Saved ska visas. Ditt certifikat har installerats.

Installation av root och intermediate certifikater

1. Logga in DirectAdmin.
2. Klicka på Advanced Features → SSL Certificates
3. Klicka på Click here to paste a CA Root Certificate.
4. Klicka på Use a CA Cert.
5. Kopiera först root certifikatet, och sedan intermediate certifikatet under varandra. Det ska se ut som:


-----BEGIN CERTIFICATE-----

<root certifikat>


-----END CERTIFICATE-----


-----BEGIN CERTIFICATE-----

<intermediate certifikat>


-----END CERTIFICATE-----

6. Klicka på Save.

Aktivera SSL

SSL är normalt inte aktiverad i DirectAdmin. Efter installation av certifikatet bör du kontrollera den här inställningen och slå detta på om inte så redan. Följande steg beskriver aktivering av denna inställning.

  1. Logga in DirectAdmin.
  2. Klicka på Advanced Features → SSL Certificates
  3. På toppen av sidan, precis under menyknapparna som du bör se om SSL är aktiverat, och kan dy aktivera det här när det inte är så. När du ser SSL Disabled, klicka på länken Du kan aktivera det här för att aktivera.
  4. Klicka på Secure SSL och sedan Save.


DirectAdmin använder en annan katalog för innehåll via HTTP och HTTPS. Du kan ställa in DirectAdmin att använda bara en katalog för både HTTP och HTTPS via Domain Setup, och välja önskad domän där.
För servering av både HTTP och HTTPS-trafik från public_html katalogen, måste du välja symboliska länken alternativet på botten. Var medveten om att den verkliga private_html katalogen raderas.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up