DirectAdmin - Skapa CSR

OBS: Äldre versioner av DirectAdmin tillåtar bara att IP-adress per konto.
Om du redan har ett Private Key och certifikat i DirectAdmin, måste du först skapa en self-signed certifikat. Efter det kan du skapa en ny CSR och ett nytt certifikat. Installera alltid ett certifikat på ett kund konto, inte admin kontot.

  1. Logg in på DirectAdmin.
  2. Klicka på Advanced FeaturesSSL Certificates
  3. Klicka på Create a Certificate Request och fyll i din organisationsinformation
    OBS: Som Common Name ska du skriva din domännamn.
  4. Klicka på Save. Din CSR visas nu.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up