DirectAdmin - Ställa in Server Name Indication (SNI)

DirectAdmin stöder SNI från version 1.36.1, men bara om du använder Apache och OpenSSL versioner som stöder detta.

Lägg till följande rad till /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf, eller ändra den befintliga regeln:

Standardinställningen är:

enable_ssl_sni=0

Om flera certifikat ska användas på en IP-adress, ändra inställningen till:

enable_ssl_sni=1

Genom att aktivera SNI, stänger du av kontrollerna om en IP-adress är dedikerad när certifikater läggs till.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up