Multi Domän Certifikat för Exchange

För att säkra en Exchange Mail-server rekommenderas ett multi-domäncertifikat. Detta gäller för Exchange 2007 och högre.

Flerdomäncertifikatet kallas också för UCC-certifikat (Unified Communication Certificate). I detta certifikat inkluderats flera domännamn, vilket möjliggör användningen av domänerna för automatisk upptäckning och webbadress samt det interna domännamnet i samma certifikat.

I princip är det också möjligt att använda ett certifikat för en enda domän. I så fall måste klienterna ställas in manuellt, och användningen kan inte göras av ett internt servernamn eller autodiscover-funktionalitet (som automatiserar klientens konfiguration). Användning av ett UCC-certifikat möjliggör detta.

OBS: Interna domäner i en multi-domän certifikat är inte längre möjligt.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up