Oppna Local Machine Certificate Store i MMC

Följ dessa steg för att öppna den Local Machine Certificate Stor med hjälp av MMC:

  1. Klicka på 'Start > Run' och typ "mmc" och sen en 'Enter'
  2. Klicka på 'File' och välj 'Add/Remove Snap-in' och sedan på 'Add...'
  3. Välj 'Certificates' i 'Add Standalone Snap-in' och sedan 'Add'
  4. Välj 'Computer Account' och sedan 'Next'
  5. Välj 'Local Computer' och sedan 'Finish'
  6. Stäng 'Add Standalone Snap-in' och klicka på 'OK' i skärm 'Add/Remove Snap-in'

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up