Oversikt CSR fält

En CSR måste innehålla viss information, vilket kommer att förklaras mer i detalj nedan. Vilken information beror på valideringsnivå på certifikatet. Du bör ange informationen om organisationen certifikatet är för, så inte som en moderkoncern, eller information från en parti som utför IT eller webbplats förvaltningen på uppdrag av en annan.

Kontakta vår kunskapsbas för manualer om hur du skapar en CSR.

FältBeskrivningExempel
City/Town or Locality Post-ort där organisationen är registrerad enligt Bolagsverket (eller motsvarande utomlands). Uttran
State/Province Län där organisationen finns Stockholmslän
Organization Officiella företagsnamn. Måste vara registrerad hoss Bolagsverket. OBS:
  • Företagsnamnet måste vara exakt som hoss bolagsverket. Bi-firma namn är tilllåtet för OV certifikat, dock inte för EV.
Xolphin B.V.
(Organizational) Unit Avdelning IT
Common Name Den som skall skyddas FQDN. För ett wildcard certifikat, fyll en * (asterisk) för (sub) domän.

Enkel domän:
www.xolphin.se
Wildcard:
*.xolphin.se
Multi domän:
www.xolphin.se

Country Name Två bokstäver (ISO) landskoden i det land där organisationen har sitt säte. SE
Bit Length Ska vara minst 2048

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up