Säkra flera portar

En enda SSL-certifikat kan användas för att säkra flera portar. Till exempel, om du har ett SSL-certifikat för webmail.xolphin.se kommer du att kunna konfigurera den, inte bara för webmail.xolphin.com:443 (HTTPS), men även för webmail.xolphin.se:8443 och liknande.

Det är inte möjligt att tillföra en CSR (Certificate Signing Request) med ett portnummer som anges som Common Name, eftersom detta gör den obrukbar.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up