Felmeddelande - Namnet på certifikatet är ogiltigt eller matchar inte webbplatsen

Det är möjligt du får följande felmeddelande: Namnet på certifikatet är ogiltigt eller matchar inte webbplatsen

Generellt finns det två förklaringar till detta.

Antingen har certifikatet har ett domännamn som inte matchar det domän du besöker. (Till exempel, kan du besöka xolphin.se, medan certifikatet har utfärdats till subdomän webmail.xolphin.se).

Om namnet faktiskt stämmer det domännamn du besöker, och du använder webbservern Apache, kan det finnas en annan förklaring. Möjligtvis har webbserverns servernamn eller server alias konfigurerads felaktigt. Åtgärda detta genom att redigera Apache konfigurationsfiler och försök igen.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up