Felmeddelande - Opera ger low encryption level varning

Opera visar en varning när den publika nyckeln som motsvarar ett certifikat genererats med användning av en kryptering av mindre än 900 bitar RSA / DSA / DH. För att förhindra detta fel, bör du återskapa din CSR med en kryptering som är större än 900 bitar RSA / DSA / DH.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up