Felmeddelande - ssl error rx record too long

Det är möjligt att se meddelandet SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG i webbläsaren när du besöker en webbplats via HTTPS.

Detta handlar om ett fel i SSL configurationen på servern.

För att korrigera problemet bör vi titta noga på det följande:

 • Port 443 bör vara öppen på webbservern.
 • Firefox 3 kunde visa detta fel vid användning av en annan port än 443 för SSL.
 • Apache 2.x måste konfigureras för att använda port 443; ändringen behövs göras i ports.conf enligt följande:
  --
  Listen 80
  Listen 443 https
  --
 • Varje webbplats med SSL ska ha en egen IP-adress, eller bör använda SNI.
 • Apache 2.x - det kan hända att vhost-konfigurationen måste ändras: ändra <Virtual> till <Virtual _default_: 443> för att lösa problemet.
 • CPanel - När kontot har migrerats med pkgacct: Detta kan lösas genom att ominstallera certifikatet.

När du använder en proxyserver som inte har ställts in ordentligt, kan det här felet visas också.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up