IBM BladeCenter - Installation av Certifikat

  1. Logga in på BladeCenter, och klicka sedan på MM ControlSecurity.
  2. Gå till SSL Server Certificate Management och klicka på Import a Signed Certificate to the Server.
  3. Klicka på Browse... och navigera till din certifikat fil. Klicka sedan på Open.
  4. Klicka på Import Server Certificate för att ladda upp din fil. Efter detta, har din certifikat installerads

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up