IBM HTTP Server - Installation av Certifikat

Installation av root och intermediate certifikat

Innan du kan installera din certifikat i din keystorem måste du först installera din root och intermediate certifikat

  1. Starta ikeyman: ./ikeyman.sh
  2. Klicka på Key Database File och sedan op Open.
  3. Ange ditt lösenord, och klicka sedan op OK.
  4. Välj Signer Certificates under Key database content.
  5. Klicka på Add
  6. Välj din root certifikat, och klicka på OK.
  7. Gör nu samma för varje intermediate certifikat

Installation av certifikat

  1. Klicka under Key Database ContentPersonal Certificates:
  2. Klicka på Receive.
  3. Välj din certifikat, och klicka på OK.

Aktivera SSL

Gå till WebSphere Application Server och aktivera SSL

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up