IBM HTTP Server - Skapa CSR

Skapa Keystore

Din Private Key kommer att sparas i en keystore. Den skapas met IBM's ikeyman som levereras med WebSphere:

 1. Starta ikeyman med: ./ikeyman.sh
 2. Gå till meny Key Database File och klicka på New.
 3. Välj en namn för din keystore, och klicka på OK
 4. Hos Password, välj en lösenord, och spara den. Klicka sedan på OK.

Skapa CSR

 1. Gå till meny Key Database File och klicka på Open.
 2. Välj din nya keystore, och klicka på OK.
 3. Fyll i din lösenord, och klicka på OK.
 4. Klicka på Create och sedan New Certificate Request.
 5. Fyll i dina organisations uppgifter
 6. Klicka på OK. Din CSR kommer att sparas till din server
 7. Klicka på OK

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up