Lotus Domino 8.x - Installation av Certifikat

När man gör installation av din certifikat, är det viktigt att man gär det i rätt ordning. Först måste man installera root certifikat, sedan intermediate certifikat, och sen din egen certifikat.

För att göra installation av din certifikat:

  1. Klicka på Install Trusted Root Certificate into Key Ring.
  2. Välj den Key Ring där du har skapad din CSR
  3. Välj File och ladda upp din root certifikat
  4. Klicka på Merge Trusted Root Certificate into Key Ring.

Gör nu det samma för din intermediate certifikat, och sedan egen certifikat.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up