Lotus Domino 8.x - Skapa CSR

  1. Klicka på Server Certificate Administration.
  2. Klicka på Create Key Ring.
  3. Fyll i dina företags uppgifter, och klicka sedan op Continue.
  4. Klicka på OK för att komma tillbaka till huvedmeny
  5. Klicka på Create Certificate Request och sedan Paste into form on CA's site.
  6. Klicka på Create Certificate Request för att visa din CSR

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up