IIS - Installation av Certifikat

Installation av Certifikat

  1. Klicka på Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> IIS Manager
  2. Klicka på din server, och sedan Features
  3. Dubbelklicka på Server Certificates
  4. På höger sidan, klicka på Complete Certificate Request under Actions
  5. Bläddra till vart du har sparat din certifikat. Det både vara en .crt eller .p7b fil. Ange ett bra namn, som din domän namn, hos Friendly Name
  6. Som nästa måste du koppla din certifikat. Klicka på din hemsida. Välj Bindings på höger sidan
  7. Klicka på Add. Välj https som Type, IP-adress och port (443). Klicka på Browse... och välj din certifikat.
  8. Klicka sedan på Close.

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up