IIS - Installation av root och intermediate certifikat

Den här manual fungerar även för IIS 5, 6, 7, 8 samt Exchange 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 och 2016.

För att din certifikat ska fungera korrekt, måste du även här visa root och intermediate certifikat på din server. Du kan ladda ner dom här.

Installation av root och intermediate certifikat på IIS / Exchange

 1. Klicka på Start > Run och typ "mmc" och sen en Enter
 2. Klicka på File och välj Add/Remove Snap in och sedan på Add...
 3. Välj Certificates i Add Standalone Snap-in och sedan Add
 4. Välj Computer Account och sedan Next
 5. Välj Local Computer och sedan Finish
 6. Stäng Add Standalone Snap-in och klicka på OK i skärm Add/Remove Snap in
 7. Gå tillbaka till Microsoft Management Console
 8. Installera root certifikat genom att höger klicka på Trusted Root Certification Authorities > All Tasks > Import...
 9. Nu visas Certificate Import Wizard. Klicka på Next
 10. Klicka på Browse... Navigera till där du har sparad din root certifikat, välj den och sedan klicka på OK och sen Next
 11. När den wizard är klart, klicka på Finish
 12. Som nästa måste de installera en eller flera intermediate certifikat. Installera dom genom att höger klicka på Intermediate Certification Authorities > All Tasks > Import...
 13. Klicka på Browse... Navigera till där du har sparad din root certifikat, välj den och sedan klicka på OK och sen Next
 14. Gör 12 och 13 för varje intermediate certifikat
 15. Göra en kontroll, så att du är säkert att root och intermediate certifikat här installerads korrekt
 16. Starta om din server.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up