IIS - Skapa CSR

Skapa CSR

  1. Klicka på Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> IIS Manager
  2. Klicka på din server, och sedan Features
  3. Dubbelklicka på Server Certificates
  4. På höger sidan, klicka på Create Certificate Request under Actions
  5. Klicka på Server Certificate
  6. I första skärm, fyll i organisations information. Som Common Name måste du lägga in din kompletta domän namn
  7. Klicka sedan på Next. I nästa skärm, välj Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider och en Bit Length av 2048
  8. Klicka sedan på Next. Välj nu vart du vill spara din CSR. Som sist, klicka på Finish

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up