IIS 6 - Installation av Certifikat

Den här manual fungerar även för IIS 5, 6, Exchange 2000 och Exchange 2003.

Installation av Certifikat

  1. Gå till Start -> Control Panel -> Administrative Tools och klicka på Internet Services Manager eller Internet Information Services
  2. Höger klicka på den hemsida som du vill ha SSL på (oftast Defualt Web Site) och klicka på Properties
  3. Klicka på Directory Security tab
  4. Klicka på Server Certificate. IIS Certificate Wizard startar nu. Välj Process the pending request and install the certificate
  5. Välj det .P7B eller .CRT fil som du här fött från oss.
  6. Kontrollera att sammanfattningen är rätt, och klicka på Next
  7. Klicka på Finish

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up