IIS 6 - Skapa CSR

Den här manual fungerar även för IIS 5, 6, Exchange 2000 och Exchange 2003.

OBS: Om du ska förnya ditt certifikat, ska du följa den följande manual: Microsoft IIS 6 - Förnya Certifikat

Skapa CSR

 1. Gå till Start -> Control Panel -> Administrative Tools och klicka på Internet Services Manager eller Internet Information Services
 2. Höger klicka på den hemsida som du vill ha SSL på (oftast Defualt Web Site) och klicka på Properties
 3. Klicka på Directory Security tab
 4. Klicka på Server Certificate. IIS Certificate Wizard startar nu. Välj Create a new certificate
 5. Välj Prepare the request now, but send it later och klicka på Next
 6. Välj nu ett enkel namn för din certifikat. Det bästa är att bruka din domän namn, så det är lätt att hitta den senare. Välj en Bit Length of 2048, och klicka på Next
 7. Vi Organization och Organizational unit, ange företagsnamn och avdelning, och klicka på Next.
 8. Ange vid Common Name, din FQDN (Fully Qualified Domain Name). T.ex: www.sslbutik.se
 9. Vid Country, State/Province och City/locality,  ange land, län och plats av företaget, och klicka på Next
 10. Välj vart du vill spara din CSR, och klicka på Next
 11. Kontrollera om alla uppgifter stämmer. Om det inte stämmer, klicka på Back. Om allt stämmer, klicka på Next och sedan Finish
 12. Uppna nu ditt CSR fil med Notepad, och bruk innehåll på våran hemsida.

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up