IIS - Backup certifikat och private key till PFX fil

Öppna Local Machine Certificate Store

 1. Klicka på Start > Run och typ "mmc" och sen en Enter
 2. Klicka på File och välj Add/Remove Snap in och sedan på Add...
 3. Välj Certificates i Add Standalone Snap-in och sedan Add
 4. Välj Computer Account och sedan Next
 5. Välj Local Computer och sedan Finish
 6. Stäng Add Standalone Snap-in och klicka på OK i skärm Add/Remove Snap in
 7. Gå tillbaka till Microsoft Management Console

Expertera Certifikat

 1. Gå till Personal -> Certificates
 2. Höger Klicka på det certifikat du vill göra en backup av, och klicka på All Tasks -> Export.
 3. I Certificate Export Wizard klicka på OK -> Export the private key -> Next
 4. Håll standardinställningarna och klicka på Next
 5. Välj ett lösenord och klicka på Next
 6. Spara din fil som .pfx i ett säkert plats
 7. Klicka på Finish

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up